REFORM ANALİZ ÇEVRE LABORATUVAR EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ VE DANŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Reform Analiz Çevre Lab. Eğt. Sağ. En. Dan. Hizm. Ltd. Şti.

Reform Analiz Çevre Laboratuvar Eğitim Sağlık Enerji Ve Danş. Hiz. Tic. Ltd. Şti. TS EN ISO/IEC 17025 Standardına Göre AB-0962-T Akreditasyon Nolu İsg Ortam Ölçüm Laboratuvarı ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne Göre Periyodik Muayene Yapan, TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyonuna Sahip A TİPİ Periyodik Muayene Kuruluşudur.

Reform Analiz kendini sürekli yenileyen ve olumlu geliştiren bir anlayışla dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeksizin, uzman kadrosu ve uluslararası standart ve metodlara uygun ekipman ile daha iyi hizmet ve kalite güvencesi vererek mevcut yasalar çerçevesinde bilimselliğe açık, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu, kaliteli ve ülke şartlarına uygun proje çalışmaları yürütmeyi ve ayrıca konusunda Türkiye’de öncü olmayı misyon edinmiştir.

Reform Analiz bünyesinde yönetmelik ve yasalara uygun olarak kurduğumuz sistemimiz, uzman kadrosu ve ekip ruhu ile vereceği ölçüm hizmetlerinde tarafsız, doğru, amacına uygun ve en kısa zamanda bitirme garantisiyle sürekli olarak hizmet alanını genişletmek, kurumsal kimliği konusunda öncü olmayı, sektörün sürdürülebilir gelişmesindeki yerimizin tüm kamuoyunun takdir ve kabulünü kazanarak, vurgulanmasını vizyon edinmiştir.

İmisyon (Hava Kalitesi ) Ölçümü

Alan Kaynak Olarak Tanımlanmış İşletmeler ile Hava Kalitesi Ölçümü Gerektirir Durumlar İçin İmisyon ve Hava Kalitesi Ölçümleri ve Modellemeleri Gerçekleştirilerek Analiz Süreçleri İzlenir ve Bakanlıkça Belirlenmiş Formatlarda Raporlaması Yapılır. İ̇misyon (Hava Kalitesi ) Ölçümü havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini (Pm10) Çöken Toz Ölçümü ve Analizi pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi (İmisyon ) Ölçümü hava Kalitesi Modellemesi

Emisyon Ölçümü

Baca Gazı Emisyon Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Olan Reform Anali̇z Çevre Laboratuvarı Baca Gazı Emisyon Ölçümü Konusunda Yetki Kapsamı, Deneyimli Kadrosu, Gelişmiş Ölçüm Araçları ile Tüm Türkiye Çapında Hizmet Vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği Gibi Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Gerektiren Yönetmeliklerdeki Tüm Parametreleri Ölçüm ve Analiz Yetkisi Bulunmaktadır. Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Kapsamında Aşağıdaki Parametrelerde Ölçümler Yapılmaktadır. -Yanma Gazları (Co, O2, So2, No, No2, Nox) Ölçümü-Toz Ölçümü-İ̇slilik Ölçümü-Nem Ölçümü-Sıcaklık, Hız ve Debi Ölçümü-Uçucu Organik Bileşikler (Voc) Ölçümü

Kaldırma Ve İletme Araçları Periyodik Kontrolleri

Forklift, Transpalet, Mobil Vinç, Kule Vinç, Caraskal, İ̇ş Makinaları, Yük Asansörü, Araç Kaldırma Lifti, Krikolar, Kaldırma Platformu, Cephe Asansörleri, Manlift, Sepetli Platformlar

Tesisatlar

Yangın Tesisatı Testi, Tesisat Basınç Testi, Tesisat Proje Kontrolü, Algılama Sistem Kontrolü, Dedektör ve Sinyal Sisteminin Kontrolü Yangın Sistemleri, Havalandırma Sistemleri Kontrolleri İ̇ş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Gereğince Yılda Bir Kere En Az Muayene Edilmelidir.

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

İ̇ç Tesisat Denetim Ve Raporlama, Paratoner Kontrolü Ve Topraklama Ölçümü, Trafo Kontrolleri Ve Topraklama Ölçümü, Katodik Koruma Ölçümü, Termal Kamera Ölçümü, Ekb Enerji Kimlik Belgesi, Süreklilik, İ̇zolasyon ve Kaçak Akım Rolesi Ölçümleri, Ana Pano-Tali Pano Ölçümleri, Makina ve Tezgahlar Gövde Topraklama Ölçümleri,

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokumanı, 30. 04. 2013 Tarihli 28633 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” Kapsamında Hazırlanmaktadır.

Hangi Binalarda Akustik Proje İstenmektedir?

Akusti̇k Raporu; akustik Projesi Olmayan Projelere Ruhsat Verilmeyecek. 1 Haziran 2018 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Düzenleme Yeni Yapılacak İnşaatlarla Tadilat Yapılacak İnşaatları Kapsayacak. "akustik Proje" Bina Akustiği Uzmanları Tarafından Düzenlenecektir.

Forkliftlerle Güvenli Çalışma

İ̇şverenler, Forklift Kaynaklı yaralanma Riskini Azaltmak İçin güvenli Çalışma Uygulamaları ve Bu uygulamaların Devamlılığını sağlamalıdır. Güvenli Çalışma uygulamaları Aşağıdakileri İçeren Risk yönetimi Süreciyle Geliştirilebilir:  İ̇şyerinde Forklift Kaynaklı tehlikelerin Tespit Edilmesi  Bu Tehlikelerden Kaynaklanan Risklerin Değerlendirilmesi  Belirlenen Risklerin Kontrol Edilmesi  Kontrol Önlemlerinin Zaman Zaman Etkin Olup Olmadığının kontrol Edilmesi İçin Gözden Geçirme

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

Kalorifer Kazanı, Sıcak Su Kazanı, Buhar Kazanı, Boya Kazanı, Kazanlar, Kompresör, Hidrofor, Hava Tankı, Otoklav

İş Hijyeni Ortam Ölçümleri

Kişisel Gürültü Maruziyeti, Ortam Gürültü, Aydınlatma (Işık Şiddeti) , Akustik Gürültü, Çevresel Gürültü, Termal Konfor, Solunabilir (Kişisel) Toz, Toplam (Ortam) Toz, Anlık Gaz, El-Kol Titreşim, Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri

(Ekb) Enerji Kimlik Belgesi

Bi̇nalarda Enerji̇ Performansı Yönetmeli̇ği̇ çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yayınlanan “binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne Göre 2011 Yılından Önce Yapılmış Binalar İçin 01 Ocak 2020 Tarihine Kadar, 2011 Yılından Sonra Yapılan Yeni Binalar İçinse İskan Aşamasında Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi Zorunludur.

Preslerde Riskler Ve Güvenlik Önlemleri

Mekanik Pres, Hidrolik Pres Periyodik Kontrolleri;i̇ş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek Iıı Bölümünün 2. 4. Tezgahlar Maddesinin, 2. 4. 1. Bendi “makina ve Tezgahların Periyodik Kontrolleri Ek Iıı; Madde 1. 4’te Yer Alan Hususlara Uygun Olarak Yapılır”

Tehlikeli Sıvıların ve Gazların Bulunduğu Tank Ve Depoların Kontrolü

Tehlikeli Sıvıların (4) Bulunduğu Tank Ve Depolar 10 Yıl (5 Apı 620, Apı 650, Apı 653, Apı 2610 Standartlarda Belirtilen Kriterlere Uygun Olarak Yapılır. Tahribatsız Muayene Yöntemleri Kullanılır.

Tezgahların Periyodik Kontrolü

İ̇ş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ Ek-Iıı-Bakım, Onarım Ve Peri̇yodi̇k Kontroller İ̇le İ̇lgi̇li̇ Hususlar. Madde: 1. 4.

Paratoner Koruma Alanı Projesi, Paratoner Kapsama Alanı Projesi

Yıldırımdan Korunma (Paratoner ) Tesisatı 7. 1 Kapsam bu Bölüm, Patlayıcı, Kolay Yanıcı ve Zor Söndürülen Maddelerin (Kibrit, Petrol Alkol, Lpg Gibi ) İmali ve İstifinde Kullanılan Depo ve Binalar, Tiyatro, Cami, Okul, Üniversite Binası, Sergi Salonu, Hapishane, Fabrika, Elektrik Merkezi, Su Tevzi Merkezi, Büyük Ticarethane, Banka, Kışla, Depo, Silo, Otel, İşhanları, İstasyon Binaları, Adliye Binaları, Hükümet Konakları, Müzeler, Kütüphane, Kreşler, Çocuk Yuvaları, Öğrenci Yurtları, Hava Alanları, Tatil Siteleri, Akaryakıt istasyonları, Özel Yerleşim Siteleri, Hastaneler ve Benzeri Binalarda Yıldırımdan Korunmak amacıyla Tesis Edilecek Dış ve İç Yıldırımlık Sistemini Kapsar. 7. 2 Yıldırımdan Korunma Sisteminin Tasarımı ve Sınıflandırılması yıldırımdan Korunma Sistemi Tasarımında, Ts 622, Ts Iec 61024, Binaların yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 64. Maddesi ve İlgili Dokümanlara uyulacaktır. Yıldırımdan Korunma Tesisatları, Ts Iec 61024 Standardına Göre Hazırlanacak Yıldırım risk Raporu, Sonucu Yapılan Projeye Uygun Tesis Edilecek, Yıldırım Risk Raporu ile Belirlenecek koruma Düzeyi, Tablo-1 Esas Alınarak Belirlenecek ve Bu Şartnamede Korunma Sistemi, Dış yıldırımdan Korunma Tesisatı ve İç Yıldırımdan Korunma Tesisatı Olarak Sınıflandırılacaktır. 7. 3 Yıldırımdan Korunma Gereği bu Şartname, Dış ve İ̇ç Yıldırımdan Korunma Tesisatını Kapsar. Yıldırımdan Korunma tesisatları, Yıldırım Risk Raporuna Göre Hazırlanacak Projeye Uygun Tesis Edilecek, Yıldırım Risk raporu ile Belirlenecek Koruma Düzeyi Tablo–1 Esas Alınarak Belirlenir. Tablo–1: Yıldırımdan Koruma Düzeyleri faraday / Franklin metodu İ̇çin Koruma Düzeyi yıldırımdan korunma Sistemi etkinliği “e” aktif Paratoner koruma Düzeyi e> 0, 98 Koruma Düzeyi 1+ek Önlem koruma Düzeyi 1 0, 95