TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ PERİYODİK KONTROLLERİ

Genel Tanım: Topraklamanın varlığı ve uygunluğunun ölçülmesini kapsar.
Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu:
-Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yılda 1
-Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yılda 1
-Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : Yılda 1
-Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 2 yılda 1
-Sabit İşletme Elemanları İçin: Yılda 1
-Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları İçin : 6 Ayda 1
İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği