BİNA AKUSTİK PROJESİ

 Yönetmeliğin adı nedir ve kim yürütür?
1. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2.Güncel durumda kimler için ne gereklidir?
31.05.2019 tarihine kadar ruhsata tabi olan yapılar için mimari projeye ek olarak, Akustik Rapor, bu tarihten sonra ise yönetmelikte yer alan yapılar için Akustik Proje gereklidir.
3.Akustik rapor nedir?
Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.
4.Akustik proje nedir?
Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir
5.Akustik Performans Belgesi nedir?
Gürültüye karşı hassas olan tüm binalar veya içindeki bağımsız birimler için, yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösterecek olan belgedir.
6.Akustik Performans Değerleri nelerdir?
A, B, C, D, E veya F şeklinde ifade edilir (A en yüksek, F en düşük).
7.Akustik Performans Değerleri ne olmalıdır?
Yeni yapılacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D, esaslı tadilat bulunması durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D olmalıdır.
8.Akustik Raporu kim düzenler?
Akustik uzmanlar düzenler.
9.Akustik Projeyi kim düzenler?
Bina Akustiği Uzmanlık Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı düzenler.
10.REFORM ANALİZ ÇEVRE LABORATUVAR EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ VE DANŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ
Akustik Proje ve Akustik Rapor hazırlamakta mıdır?
Evet, Akustik Rapor ve Akustik Proje hazırlamaktadır.