İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ

 REFORM ANALİZ ÇEVRE laboratuvarı, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyacınıza çözümler sunmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki imisyon ölçümleri laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.
Ayrıca yönetmelik tarafından istenen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme (Aermod, EPA ISCLT ve EPA ISCST ) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Hava Kalitesi Kapsamında gerçekleştirilen imisyon ölçüm parametreleri aşağıdaki gibidir.
-Partikül Madde (PM10, PM2,5) Ölçümü
-Çöken Toz Ölçümü