PARATONER PERİYODİK KONTROLÜ

Paratoner: İnsanların yaşadıkları meskenleri ve sanayi tesislerini yıldırımdan korumaya yarayan, direkt olarak toprağa iletilmesini sağlayan bir cihazdır.
Yıldırım: Toprak ile bulut arasındaki elektrik yüklerinin çok hızlı şekilde yer değişmesi şeklinde tanımlanabilir.
Yüksek veya yüksekte bulunan binalar, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı iç ve dış koruma ile korunmalıdır.
Paratoner Çeşitleri ;
-Aktif Paratoner, ( Taleplerde paratoner sayısı belirtilmelidir )
-Faraday Kafesi, ( Taleplerde iniş iletkeni sayısı belirtilmelidir )
-Franklin Çubuğu ( Taleplerde paratoner sayısı belirtilmelidir )
Radyoaktif Paratonerlerin kullanılması yasaklanmıştır. Bu sebeple Radyoaktif Paratoner bulunan işletmeler paratonerlerini değiştirmelidir.
Paratoner kontrolleri görsel ve ölçüm olarak iki bölümde yapılır. Paratoner Tesisat Kontrol ve Ölçümlerini, konularında uzman ve yetkin Elektrik Mühendislerimiz tarafından, teknolojiye en uygun cihazlar ile yapılmaktadır.
Paratoner kontrol periyodları, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.
Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda En Az 1 Defa
İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği