BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katında test edilerek bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü; Buhar kazanları, kalorifer kazanları, kompresörler, hava tankları, kimyasal madde tankları gibi 0,5 bar ‘ın üzerinde bir basınçta çalışan ekipmanların belirlenmiş testlere tabi tutulmasıdır. Periyodik Teknik Kontrol Ekiplerimizin yaptığı kontrollerde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların çalışmasını güvenli olarak gerçekleştirebildiğini ve ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiği kontrol edilir.
REFORM ANALİZ ÇEVRE olarak Periyodik Kontrol Birimimiz tarafından gerçekleştirilen Basınçlı Kap Kontrolleri ;
-Kompresör Hava Tankları Periyodik Kontrol
-Kalorifer Kazanları Periyodik Kontrolleri
-Buhar Kazanları Periyodik Kontrolleri
-Buhar Jeneratörleri Periyodik Kontrolleri
-Elektrikli Buhar Kazanları–Ütü Kazanları Periyodik Kontrolleri
-Hidrofor ve Genleşme Tankları Periyodik Kontrolleri
-Otoklav Periyodik Kontrolleri
-Boyler Periyodik Kontrolleri
-Emniyet Valfi Periyodik Kontrolleri