KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

Kaldırma ve/veya iletme araçları Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Asansör (Yük Taşıyan)
Yürüyen Merdiven Ve Yürüyen Bant
İstif Makinesi (Forklift, Transpalet, Lift)
Yapı İskeleleri
Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)
-Monoray Vinç
-Köprülü Vinç
-Portal Vinç
-Pergel Vinç
-Caraskal
-Mobil Vinç
-Yük Asansörü
-Servis Asansörü
-Elektrikli, LPG’li ve Dizel Forklift ‘ler
-İstif Makinaları
-Transpaletler
-Araç Kaldırma Lifti
-Platform
-Asılı Erişim Donanımları
-Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
-Sütunlu Çalışma Platformu
-Hidrolik İnsan Sepeti
-Kaldırma İletme Ekipmanları
-Hidrolik Krikolar
-Sapan Kontrolleri
-Hidrolik Platformlar