ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

Genel Tanım: Kesit, bağlantı noktaları, değerlendirmelerini kapsar.
Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda En Az 1 Defa
İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği