EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Baca gazı emisyon ölçüm ve analiz laboratuvarı olan REFORM ANALİZ ÇEVRE laboratuvarı baca gazı emisyon ölçümü konusunda yetki kapsamı, deneyimli kadrosu, gelişmiş ölçüm araçları ile tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği gibi baca gazı emisyon ölçümleri gerektiren yönetmeliklerdeki tüm parametreleri ölçüm ve analiz yetkisi bulunmaktadır.
Baca gazı emisyon ölçümleri kapsamında aşağıdaki parametrelerde ölçümler yapılmaktadır.
-Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, NOx) Ölçümü
-Toz Ölçümü
-İslilik Ölçümü
-Nem Ölçümü
-Sıcaklık, Hız ve Debi Ölçümü
-Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümü