REFORM ANALİZ ÇEVRE LABORATUAR EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Reform Analiz Çevre Lab. Eğt. Sağ. En. Dan. Hizm. Ltd. Şti.

Reform Analiz kendini sürekli yenileyen ve olumlu geliştiren bir anlayışla dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeksizin, uzman kadrosu ve uluslararası standart ve metodlara uygun ekipman ile daha iyi hizmet ve kalite güvencesi vererek mevcut yasalar çerçevesinde bilimselliğe açık, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu, kaliteli ve ülke şartlarına uygun proje çalışmaları yürütmeyi ve ayrıca konusunda Türkiye’de öncü olmayı misyon edinmiştir.

Reform Analiz bünyesinde yönetmelik ve yasalara uygun olarak kurduğumuz sistemimiz, uzman kadrosu ve ekip ruhu ile vereceği ölçüm hizmetlerinde tarafsız, doğru, amacına uygun ve en kısa zamanda bitirme garantisiyle sürekli olarak hizmet alanını genişletmek, kurumsal kimliği konusunda öncü olmayı, sektörün sürdürülebilir gelişmesindeki yerimizin tüm kamuoyunun takdir ve kabulünü kazanarak, vurgulanmasını vizyon edinmiştir.

Türkak Akreditasyon Kapsamı

REFORM ANALİZ ÇEVRE LABORATUVAR EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ VE DANŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. İsg Ortam Ölçüm Hizmetleri

Çsgb İsgüm Yeterlik Belge No: 124

REFORM ANALİZ ÇEVRE LABORATUVAR EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ VE DANŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. İsg Ortam Ölçüm Hizmetleri

T. C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Y-27/315/2018

Çsgb İsgüm Yeterlik Belge No: 124 Kapsam Genişletme

REFORM ANALİZ ÇEVRE LABORATUVAR EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ VE DANŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. İsg Ortam Ölçüm Hizmetleri

Akredite Muayene Kuruluşları Nasıl Tespit Edilir?

TS EN ISO/IEC 17025 TÜRKAK’tan akredite muayene kuruluşlarının adı, iletişim bilgileri ve akreditasyon kapsamları TÜRKAK web sitesinde yayınlanmaktadır. Web sitemizde yer alan “Akredite Kuruluş Arama” bağlantısı altında aramayı daraltmak için anahtar kelime, kuruluş adı alanları doldurulup kuruluş türü seçilerek veya biliniyorsa dosya numarası belirtilerek arama yapılabilmektedir.

Akreditasyon Markası / Sembolü

TÜRKAK Akreditasyon Markası verilen akreditasyonun dayanağı olan akreditasyon standardı ve akredite edilen Kuruluşa verilen ve bu kuruluşu ifade eden Akreditasyon Numarasını ve bu markanın ifade ettiği akreditasyon alanı bilgilerini içermektedir.

Laboratuvar Akreditasyonu Nasıl Gerçekleştirilir

TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite olan bir laboratuvarın hizmetleri; Hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Müşterilere güvenilir deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunmaktadır. Akredite bir laboratuvarın vermiş olduğu deney raporu ve sertifikalar saygınlık ve güvenilirliğin göstergesi olmaktadır. Geniş bir müşteri kitlesi sağlamaktadır.

İmisyon (Hava Kalitesi ) Ölçümü

Alan kaynak olarak tanımlanmış işletmeler ile hava kalitesi ölçümü gerektirir durumlar için imisyon ve hava kalitesi ölçümleri ve modellemeleri gerçekleştirilerek analiz süreçleri izlenir ve bakanlıkça belirlenmiş formatlarda raporlaması yapılır. İmisyon ( Hava Kalitesi ) Ölçümü Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM10) Çöken Toz Ölçümü ve Analizi Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü Hava Kalitesi Modellemesi

Emisyon Ölçümü

Baca gazı emisyon ölçüm ve analiz laboratuvarı olan REFORM ANALİZ ÇEVRE laboratuvarı baca gazı emisyon ölçümü konusunda yetki kapsamı, deneyimli kadrosu, gelişmiş ölçüm araçları ile tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği gibi baca gazı emisyon ölçümleri gerektiren yönetmeliklerdeki tüm parametreleri ölçüm ve analiz yetkisi bulunmaktadır. Baca gazı emisyon ölçümleri kapsamında aşağıdaki parametrelerde ölçümler yapılmaktadır. -Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, NOx) Ölçümü -Toz Ölçümü -İslilik Ölçümü -Nem Ölçümü -Sıcaklık, Hız ve Debi Ölçümü -Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümü

Kaldırma Ve İletme Araçları Periyodik Kontrolleri

Forklift, Transpalet, Mobil Vinç, Kule Vinç, Caraskal, İş makinaları, Yük Asansörü, Araç Kaldırma Lifti,Krikolar, Kaldırma Platformu,Cephe Asansörleri, Manlift, Sepetli Platformlar

Tesisatlar

Yangın tesisatı testi, tesisat basınç testi, tesisat proje kontrolü, algılama sistem kontrolü, dedektör ve sinyal sisteminin kontrolü Yangın sistemleri, havalandırma sistemleri kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kere en az muayene edilmelidir.

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

İç Tesisat Denetim Ve Raporlama, Paratoner Kontrolü Ve Topraklama Ölçümü, Trafo Kontrolleri Ve Topraklama Ölçümü, Katodik Koruma Ölçümü, Termal Kamera Ölçümü, Ekb Enerji Kimlik Belgesi, Süreklilik, İzolasyon ve Kaçak Akım Rolesi Ölçümleri, Ana Pano - Tali Pano Ölçümleri, Makina ve Tezgahlar Gövde Topraklama Ölçümleri,

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.

Forkliftlerle Güvenli Çalışma

İşverenler, forklift kaynaklı yaralanma riskini azaltmak için güvenli çalışma uygulamaları ve bu uygulamaların devamlılığını sağlamalıdır. Güvenli çalışma uygulamaları aşağıdakileri içeren risk yönetimi süreciyle geliştirilebilir:  İşyerinde forklift kaynaklı tehlikelerin tespit edilmesi  Bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi  Belirlenen risklerin kontrol edilmesi  Kontrol önlemlerinin zaman zaman etkin olup olmadığının kontrol edilmesi için gözden geçirme

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

Kalorifer Kazanı, Sıcak Su Kazanı, Buhar Kazanı,Boya Kazanı, Kazanlar, Kompresör, Hidrofor, Hava Tankı, Otoklav

(Ekb) Enerji Kimlik Belgesi

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre 2011 yılından önce yapılmış binalar için 01 Ocak 2020 tarihine kadar, 2011 yılından sonra yapılan yeni binalar içinse iskan aşamasında Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunludur.

İş Hijyeni Ortam Ölçümleri

Kişisel Gürültü Maruziyeti, Ortam Gürültü, Aydınlatma (Işık şiddeti), Akustik Gürültü, Çevresel Gürültü,Termal Konfor, Solunabilir (Kişisel) Toz, Toplam (Ortam) Toz, Anlık Gaz, El-Kol Titreşim, Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri

Paratoner Koruma Alanı Projesi, Paratoner Kapsama Alanı Projesi

Yıldırımdan Korunma ( Paratoner ) Tesisatı 7.1 Kapsam Bu bölüm, patlayıcı, kolay yanıcı ve zor söndürülen maddelerin ( kibrit, petrol alkol, LPG gibi ) imali ve istifinde kullanılan depo ve binalar, tiyatro, cami, okul, üniversite binası, sergi salonu, hapishane, fabrika, elektrik merkezi, su tevzi merkezi, büyük ticarethane, banka, kışla, depo, silo, otel, işhanları, istasyon binaları, adliye binaları, hükümet konakları, müzeler, kütüphane, kreşler, çocuk yuvaları, öğrenci yurtları, hava alanları, tatil siteleri, akaryakıt istasyonları, özel yerleşim siteleri, hastaneler ve benzeri binalarda yıldırımdan korunmak amacıyla tesis edilecek dış ve iç yıldırımlık sistemini kapsar. 7.2 Yıldırımdan korunma sisteminin tasarımı ve sınıflandırılması Yıldırımdan korunma sistemi tasarımında, TS 622, TS IEC 61024, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 64. maddesi ve ilgili dokümanlara uyulacaktır. Yıldırımdan korunma tesisatları, TS IEC 61024 standardına göre hazırlanacak yıldırım risk raporu, sonucu yapılan projeye uygun tesis edilecek, yıldırım risk raporu ile belirlenecek koruma düzeyi, tablo-1 esas alınarak belirlenecek ve bu şartnamede korunma sistemi, dış yıldırımdan korunma tesisatı ve iç yıldırımdan korunma tesisatı olarak sınıflandırılacaktır. 7.3 Yıldırımdan korunma gereği Bu şartname, Dış ve İç yıldırımdan korunma tesisatını kapsar. Yıldırımdan korunma tesisatları, yıldırım risk raporuna göre hazırlanacak projeye uygun tesis edilecek, yıldırım risk raporu ile belirlenecek koruma düzeyi Tablo–1 esas alınarak belirlenir. Tablo–1: Yıldırımdan koruma düzeyleri Faraday/Franklin Metodu İçin Koruma Düzeyi Yıldırımdan Korunma Sistemi Etkinliği “E” Aktif Paratoner Koruma Düzeyi E> 0,98 Koruma Düzeyi 1+Ek Önlem Koruma Düzeyi 1 0,95